หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ TT เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 7288
www.thailandtalent.com?MMS2009Final  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"โฉมหน้าผู้รับรางวัล"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"พิธีมอบตำแหน่ง"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Miss Motor Show 2009 "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Miss Motor Show 2009 "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"1st Runner Up "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"2nd Runner Up "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"3rd Runner up "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"4th Runner Up&MiSS POPPUL"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"MISS CONGENIALITY "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ผู้สนับสนุน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ผู้สนับสนุน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เวทีการประกวด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"พิธีการเปิดงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"พิธีกรทั้งสองท่าน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ผู้เข้าประกวดทั้ง20คน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ผู้เข้าประกวดทั้ง20คน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"โรส อลิซาเบธ สิทธิ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เบล นวลแพร สิงห์ทน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"จิตรานุช โรจน์มานะวงศ์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"กนกกาญจน์ ฉันทเลิศวิทยา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"กระต่าย ศศิวิมล เต็มเจริญ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ชิษณุชา พึ่งเพียร"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"สมฤทัย เพชรวารา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"นิจชวรีย์ พัฒนมูลชัย "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"การแสดงเพลง No Body"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"การแสดงเพลง No Body"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"พัฒชรี ยุติมิตร"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ปานญาดา กาญจนสกุล"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"พนิตตา อุตตะโมท"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ณัฐชฎา กาญจนไพหาร"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"วิภาดา ปาทา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ยุรฉัตร ชูเมือง"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ธนพร ศรีดามา"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ณัฐชยา สุขสันต์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"Mini Concert"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เบน ชลาทิศ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"รางวัล Miss Poppular Vote"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"มอบช่อดอกไม้"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"การแสดง Belly Dance"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เพลงผีเสื้อราตรี"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"การแสดง ตุ๊กตาบาบี่"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"วันใหม่ หทัยสิตยพงค์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ช่วงตอบคำถามจากคณะกรรมการ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ผู้เข้ารอบ10คนสุดท้าย"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ช่วงการสัมภาษณ์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"น้องเนย"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"น้อง เมย์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"น้อง เกรซ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"น้อง นาย"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"น้อง โรส"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"นิจชวรีย์ พัฒนมูลชัย"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"น้อง เหมียว"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"อลิสซาเบธ สิทธิเจริญยศ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"น้อง เนย"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"เดินโชว์ตัว"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ปาณิศา ขวัญแน่น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"น้อง โบตั๋น"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"น้อง เบลล์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"น้อง ฮอลล์"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"น้อง ใหม่"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"น้อง เกรซ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"น้องเมย์ "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ประกาศผล 5 คนสุดท้าย"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ประกาศสองรางวัลสุดท้าย"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"มอบของที่ระลึก"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"มอบของที่ระลึก"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"มอบของที่ระลึก"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"มอบของที่ระลึก"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"มอบรางวัล และของที่ระลึก"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
"ผู้สนับสนุนของรางวัล"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?MMS2009Final

รูปถ่ายของฉันจากงานอีเวนท์

ประวัติการทำงาน

Miss Motor Show 2009 ปิดฉากอย่าง ยิ่งใหญ่ สดใส ในสไตล์ ASIAN LOOK

“น้องเหมียว” สาวเก่ง ยิ้มสวย จากม.กรุงเทพ คว้าตำแหน่ง มิสมอเตอร์โชว์ 2009

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา บริษัท กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดการประกวด Miss Motor Show 2009 รอบสุดท้าย ขึ้น ณ ห้องบางกอกคอนเวชั่นฮอลล์   โรงแรม โซฟิเทล       เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว เพื่อค้นหาตัวแทนไปประชาสัมพันธ์การจัดงาน The 30th Bangkok International  Motor Show 2009 ที่จะจัดขึ้น  ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม  6 เมษายน 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ในแนวคิดการจัดงาน 

Green Life On wheels ยานยนต์คนรักษ์ธรรมชาติ”

 

โดย ThailandTalent.com ( ThailandTalent ) ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท กรังค์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ให้เป็นผู้รับสมัครผู้เข้าประกวด Miss Motor Show 2009 อย่างเป็นทางการ เปิดโอกาสให้น้องๆผู้เข้าประกวดทุกคน ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ผ่านระบบออนไลน์ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น

·         อัพโหลดรูปภาพไม่จำกัด

·          นำเสนอตนเองผ่าน Audio และ VDO Clip

·         เขียนบอกเล่าประวัติอย่างน่าสนใจ

ทั้งยังสร้างคะแนนโหวตผ่านกลุ่มแฟนคลับของตน เกิดเป็นคะแนนมหาชน เพื่อใช้ในการตัดสินรางวัล โดยผู้เข้าประกวดในครั้งนี้  จะได้เติมฝัน ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง และรับโอกาสในสายงานบันเทิงอีกมากมาย

 

โดยน้องๆสาวสวยผู้เข้าประกวดรอบสุดท้ายทั้ง 20คน ที่ได้รับการคัดเลือกและรับสมัครจาก www.thailandtalent.com  ต่างพกพาความสวยและความมั่นใจ พร้อมกับความสามารถและการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจ มาโชว์ให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานได้ชม สร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการในการตัดสินเป็นอย่างยิ่ง

 

ภายในงานถูกประดับด้วยความยิ่งใหญ่ สดใส สอดคล้องภายใต้ Concept   ของการจัดงาน  “เสน่ห์แห่งตะวันออก”  ถ่ายทอดผ่านการแสดงเปิดตัว เต้นประกอบเพลง NOBODY ที่น่ารักสมวัย  บวกกับแฟชั่นโชว์ชุด Dress ลำลองสีสันสดใส ในสไตล์   เอเชี่ยน ลุคส์  ยิ่งสร้างความประทับใจให้ผู้ชมมากยิ่งขึ้น

 

จนถึงช่วงวินาทีสำคัญกับการประกาศผลรางวัล Miss Motor Show 2009 เป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นระทึกใจ และผลสุดท้าย “น้องเหมียว - นิจชวรีย์ พัฒนมูลชัย  สาวยิ้มหวาน หน้าสวย จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก็ได้คว้าตำแหน่ง มิสมอเตอร์โชว์ 2009 ไปครอง และมีน้องๆสาวสวยที่ได้รับรางวัลในค่ำคืนนั้น ทั้งหมด ดังต่อไปนี้

 

1.     รางวัลมิสมอเตอร์โชว์ 2009       นางสาว นิจชวรีย์ พัฒนมูลชัย (เหมียว)www.thailandtalent.comnitchy_meaw    

2.     รางวัลรองอันดับ 1                  นางสาว อลิซาเบธ สิทธิ์เจริญยศ (โรส)            www.thailandtalent.com?rosie

3.     รางวัลรองอันดับ 2                  นางสาว อรธิรา อาจหาญณรงค์ (เนย)             www.thailandtalent.com?noey

4.     รางวัลรองอันดับ 3                  นางสาว นวลแพร สิงห์ทน (เบล)                   www.thailandtalent.com?iibelleii  

5.     รางวัลรองอันดับ 4                  นางสาว นวกชมณ ชื้นครองธรรม (เกรซ)         www.thailandtalent.com?gracejaa

6.     รางวัลขวัญใจมหาชน  Miss Popular Vote นางสาว นวกชมณ ชื้นครองธรรม (เกรซ)  www.thailandtalent.com?gracejaa

7.     รางวัลนางงามมิตรภาพ Miss Congeniality นางสาว ศศิวิมล เต็มเจริญกิจ (กระต่าย)     www.thailandtalent.com?darkrabbit    

 

            และทาง Thailandtalent.com จะจัดงานแถลงข่าวและมอบรางวัล จากผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ภายในเดือนเมษายน 2552  เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ สัมภาษณ์และใกล้ชิดกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ยังไงต้องรอติดตามข่าวการจัดงานอีกครึ่งหนึ่ง และ ต้องรอติดตามผลงานของน้องๆสาวสวยที่ได้รับรางวัล ว่าจะมีผลงานอะไรในวงการบันเทิงของเมืองไทยบ้าง

ต้องรอติดตามชม .....

 

แวะเข้าไปเยี่ยมชมภาพบรรยากาศ ภาพส่วนตัวของผู้เข้าประกวดทั้งหมด ดูประวัติ พร้อมพบกับ VDO ไดอารี่อัพเดทของพวกเธอเหล่านี้ได้ที่ เว็บไซต์  www.thailandtalent.com

 

 

และติดตามและชมภาพการประกวดทั้งหมด ได้ที่   www.thailandtalent.com?mms2009final

TT (TT) is from University Or School Not Specified (ยังไม่ได้ระบุสถาบัน)

This Month1
Last Month5
Total Votes: 6

โบตั๋น (botan) - 3/15/2009 11:44:10 PM

โบตั๋น 555+ แต่ตกรอบค่ะ


เสียดายความสวย อิอิ แต่ทำดีที่สุดแล้ว


-**
TT Zone - Pics