หน้าหลัก ลงชื่อเข้าใช้งาน
ชื่อผู้เข้าใช้: Guest  
ชื่อ-นามสกุล: Thailand Talent Guest  


TT Zone - VDO

TT Zone - Audio
Welcome Guest

หากคุณต้องการติดต่อ TT เพื่องานอีเวนท์ของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้งานเป็น ลูกค้าและเอเจนซี่

กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กฏและข้อตกลง

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-731-8264 หรืออีเมลล์มาที่ enquiries@asiahastalent.com

ประวัติการทำงาน
จำนวนครั้งของผู้เข้าชม: 3981
www.thailandtalent.com?ThongFah  Copy
ด้านบนนี้คือชื่อลิงค์ประวัติการทำงานออนไลน์ของคุณ คุณสามารถให้ลิงค์นี้กับลูกค้าหรือบุคคลอื่นเข้ามาชมประวัติการทำงานของคุณได้โดยตรง

รูปภาพของ Talent
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"คุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ "
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"คุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"คุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"แม่นฉมังชั่งมังคุด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"แม่นฉมังชั่งมังคุด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"แม่นฉมังชั่งมังคุด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"แม่นฉมังชั่งมังคุด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"แม่นฉมังชั่งมังคุด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"แม่นฉมังชั่งมังคุด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ผู้ชนะแม่นฉมังชั่งมังคุด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ผู้ชนะแม่นฉมังชั่งมังคุด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ผู้ชนะแม่นฉมังชั่งมังคุด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ผู้ชนะแม่นฉมังชั่งมังคุด"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"พิชิตเจ้าเงาะถอดรูป"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"พิชิตเงาะถอดรูป"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"พิชิตเงาะถอดรูป"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"พิชิตเงาะถอดรูป"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"แชมป์เจ้าเงาะถอดรูป"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"กิจกรรมในงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"สาธิตการแกะสลักผลไม้"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"สาธิตการแกะสลักผลไม้"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"สาธิตการแกะสลักผลไม้"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ภาพบรรยากาศในงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ฉากบนเวที"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ภาพบรรยากาศในงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ภาพบรรยากาศในงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ภาพบรรยากาศในงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ภาพบรรยากาศในงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"สาธิตการแกะสลักผลไม้"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"สาธิตการแกะสลักผลไม้"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"สาธิตการแกะสลักผลไม้"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"สาธิตการแกะสลักผลไม้"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ตุ๊กตาหน้าขาว 4 ภาค"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ตุ๊กตาหน้าขาว 4 ภาค"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"เจ้าเงาะ,นางรจนา จากช่อง7"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"นางรจนามอบดอกไม้ให้ประธาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"เจ้าเงาะมอบผลไม้ให้ประธาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"พิธีเปิดงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"พิธีเปิดงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ภาพบรรยากาศในงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ผู้ชนะถ่ายภาพกับประธาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"คุณชัย พิธีกรดำเนินรายการ"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ภาพบรรยากาศในงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ภาพบรรยากาศในงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ภาพบรรยากาศในงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ภาพบรรยากาศในงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ภาพบรรยากาศในงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ศิลปิน RS มาร่วมงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ศิลปิน RS มาร่วมงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ศิลปิน RS มาร่วมงาน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"ล้มแชมป์จอมพลังฉีกทุเรียน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"แชมป์จอมพลังฉีกทุเรียน"
Thailand Talent - MC, Pretty, Singers, Dancers, Promotion Girls, Modeling, Recruitment Agency For The Entertainment Industry Bangkok - www.thailandtalent.com?ThongFah


"แชมป์จอมพลังฉีกทุเรียน"

ประวัติการทำงาน

มหกรรมเงาะบูรพา ร่วม ธงฟ้า..มหาชน จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 21 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2551 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ(สนามศุภชลาศัย) งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี

 

ไทยแลนด์ทาเลนท์เป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจัดสถานที่ เวทีกิจกรรม การแข่งขันต่างๆ

 

 

งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ทางภาคตะวันออกให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการรณรงค์การบริโภคผลไม้ไทยของเราให้เพิ่มมากขึ้น ภายในงานมีร้านค้าที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า 280 ร้าน ซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จากภาคตะวันออก และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดถึง 20%-40%

 

ในงานนี้ "เจ้าเงาะ" และ "รจนา" ตัวจริงจากละครช่อง 7 ก็มาร่วมงานด้วย

 

ภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ผู้ร่วมงานได้แข่งขันกันเพื่อความบันเทิง

- การแข่งขันเจ้าแห่งผลไม้ เป็นการแข่งขันทายราคาผลไม้

- การแข่งขันแม่นฉมังชั่งมังคุด เป็นการแข่งขันชั่งน้ำหนักมังคุดให้ได้ตามน้ำหนักที่กำหนดไว้

- การพิชิตแชมป์เจ้าเงาะถอดรูป เป็นการแข่งขันกินจุ โดยในงานนี้ต้องกิน "เงาะ" พระเอกของงาน

- การแข่งขันล้มแชมป์จอมพลังฉีกทุเรียน

ตลอดทั้งงานพิธีกรดำเนินรายการคือ คุณวีรชัย กาญจนฐิติวรณ์ หรือ คุณชัย ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดี

สามารถเข้าไปดูประวัติการทำงานของคุณชัยได้ที่ www.thailandtalent.com?chicha

 

เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารงานอีเวนต์ได้จาก www.thailandtalent.com?thailandtalentTT (TT) is from University Or School Not Specified (ยังไม่ได้ระบุสถาบัน)

This Month0
Last Month0
Total Votes: 0
TT Zone - Pics